Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Księża Solidarności

Historia Solidarności nierozłącznie związana jest z wkładem Kościoła katolickiego w obalenie komunizmu w Polsce i na świecie. Przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności wystawa „Księża Solidarności” to opowieść o walce katolickich duchownych z opresyjnym aparatem państwa.  

Bogato ilustrowana, internetowa wystawa „Księża Solidarności” przybliża życiorysy dziesiątek duchownych, którzy pomimo niebezpieczeństw mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej władzy i nieść pomoc potrzebującym. Przypomina legendarne życiorysy takich postaci jak Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński czy Jerzy Popiełuszko, ale też odsłania zupełnie nowe, wcześniej nieznane historie.

 

Księża Solidarności (6) (1).png

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327