Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Aktualności

Solidarność wciąż budzi w świecie fascynację i zdziwienie. Instytut Dziedzictwa rozpoczyna trudną drogę

Solidarność wciąż budzi w świecie fascynację i zdziwienie. Instytut Dziedzictwa rozpoczyna trudną drogę

Pod sztandary nowego związku tłumnie garnęły się różne środowiska, robotnicy, intelektualiści, przedstawiciele Kościoła i lewicy laickiej, młodzież i weterani walk niepodległościowych. Ten zawsze jednak stał na gruncie wartości chrześcijańskich, zarówno w sensie formalnym i w ramach swojego statutu, jak i duchowym. Solidarność była rewolucją moralną, związkiem zawodowym, ruchem kulturowym i politycznym. Instytut Dziedzictwa Solidarności będzie o tym fenomenie opowiadał całemu światu.

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327