Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni"

Dr Mateusz Ihnatowicz w imieniu Instytutu Dziedzictwa Solidarności wygłosił referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Szczecinie.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni"

 

Całodniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni. 40. Rocznica powstania NSZZ >Solidarność<” odbyła się 17 września 2020 r. w Park Hotel w Szczecinie. W tymże dniu nasz pracownik merytoryczny (Główny specjalista ds. merytorycznych), historyk dr Mateusz Ihnatowicz wygłosił referat pt.  “Źródła i artefakty do dziejów NSZZ „Solidarność” w zasobie Instytutu Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku".

Jak podają organizatorzy: “Celem konferencji było uczczenie 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność” oraz podjęcie refleksji nad dziedzictwem Sierpnia’80 z udziałem naukowców i świadków historii”.

Konferencja zebrała wielu badaczy z różnorodnych ośrodków i instytucji państwowych, które zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem, poznawaniem, badaniem, popularyzowaniem dziejów najnowszych historii Polski.

Dla każdego z panelistów lub referentów przeznaczone było od 10 do 12 minut na wystąpienie.

 

 

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327