Kontrast    widok kontrastowy widok standardowy
Rozmiar
pl gb

Instytut Dziedzictwa Solidarności partnerem konkursu literackiego „Pokolenie Solidarności”

Instytut Dziedzictwa Solidarności został partnerem konkursu literackiego „Pokolenie Solidarności”. Organizowany przez Instytut Literatury nabór prac rozpocznie się 1 lipca 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zaprezentowania swojej twórczości!

Instytut Dziedzictwa Solidarności partnerem konkursu literackiego „Pokolenie Solidarności”

logo il.png

 

Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie z okazji uczczenia 40-rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz z okazji 41-rocznicy powołania NSZZ „Solidarność” przygotował konkurs literacki zatytułowany „Pokolenie Solidarności”.  

Prace nadesłane na Konkurs powinny być inspirowane historią, działalności i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i dotyczyć osób, zdarzeń i wątków składających się na historię i spuściznę Solidarności. 

Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom „Solidarności” – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres  solidarnosc@instytutliteratury.eu:

 • w kategorii OPOWIADANIE – do 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
 • w kategorii POWIEŚĆ – do 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
 • w kategorii NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:

 • DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.
 • WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy
 • REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL
 • BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej

Nagrodami w konkursie są nie tylko honoraria autorskie, ale także opublikowanie zwycięskich prac nakładem Instytutu Literatury – w formie książki, antologii pokonkursowej, w kwartalniku „Nowy Napis” lub na portalu nowynapis.eu. 

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy Partnerem tego wydarzenia. Naszą rolą jest wspieranie wszelkich inicjatyw propagujących ruch Solidarności i jego historyczne znaczenie, także bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora: 

https://instytutliteratury.eu/2021/02/26/konkurs-literacki-pokolenie-solidarnosci/

 

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

 • nabór otwieramy 1 lipca 2021 roku – wcześniejsze zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
 • w temacie maila wpisz „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA” oraz swoje imię i nazwisko. W miejsce słowa „KATEGORIA” podaj nazwę kategorii konkursowej, do której zgłaszasz swój udział: OPOWIADANIE, POWIEŚĆ lub NON-FICTION. Jeśli dokonujesz zgłoszenia w kategorii non-fiction, w treści maila podaj nazwę podkategorii
 • w treści maila zamieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim Pokolenie Solidarności, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”

 • pracę konkursową w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx dodaj do maila jako załącznik. W nazwie pliku powinny znajdować się Twoje nazwisko oraz tytuł pracy (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł)
 • pamiętaj o regulaminowych wytycznych dotyczących objętości zgłaszanego tekstu – w kategorii opowiadanie górna granica to 90 tys. znaków ze spacjami, a w kategorii powieść przyjmujemy teksty, których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze spacjami; w kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń
 • wszystkie szczegóły są obszernie opisane w regulaminie konkursu
 • jeśli masz wątpliwości – napisz na adres promocja@instytutliteratury.eu

 

© 2019 Instytut Dziedzictwa Solidarności 

sekretariat@ids1980.pl · +48 888 804 327